Zijn de kosten van een haartransplantatie aftrekbaar van de belasting?

Een haartransplantatie brengt flinke kosten met zich mee. Het is daarom begrijpelijk dat een cliënt alle mogelijkheden onderzoekt om deze kosten te beperken. In dit artikel bespreken wij de meest voorkomende financiële vragen over haartransplantatie:

  • Wat kost zo’n transplantatie nu eigenlijk?
  • Zijn de kosten van een haartransplantatie aftrekbaar van de belasting?
  • Wordt een haartransplantatie vergoed door de ziektekostenverzekering?
  • Moet er btw betaald worden over een transplantatie?
  • Is deze btw aftrekbaar als je ondernemer bent?

Wat zijn de kosten van een haartransplantatie?

We beginnen bij de meest brandende vraag: wat zijn nu eigenlijk de kosten van een haartransplantatie? Uiteraard verschilt dat van cliënt tot cliënt. Immers, het te behandelen gebied varieert meestal. Omorfy heeft tot doel haartransplantatie voor iedereen mogelijk te maken. De behandeling is echter arbeidsintensief en wordt uitgevoerd door meerdere specialisten. Het hele proces staat onder toezicht en begeleiding van een BIG geregistreerde arts.

Uiteindelijk is een haartransplantatie een medische ingreep die onder klinische omstandigheden uitgevoerd wordt. Dit vraagt om een specialistische kennis, uitrusting en omgeving. Daarom zijn de kosten voor een haartransplantatie, ondank onze efficiënte aanpak, voor een cliënt vaak een forse uitgave.

Zijn haartransplantatiekosten aftrekbaar van de belasting?

De belastingdienst baseert zich op wetgeving bij het bepalen of iets al dan niet aftrekbaar is van de belasting. Deze wetgeving maakt onderscheid tussen:

  • medische en cosmetische behandelingen van therapeutische aard
  • cosmetische behandeling uitsluitend voor verfraaiing van het uiterlijk

Behandelingen die onder de laatste categorie vallen zijn niet aftrekbaar van de belasting. 90% van de in Nederland uitgevoerde haartransplantaties vallen binnen deze categorie. 

Indien de haartransplantatie een therapeutische reden heeft en/of medisch noodzakelijk is kan fiscale aftrek een mogelijkheid zijn. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan een situatie waarin trauma of ziekte aan de haaruitval vooraf ging. Een dergelijke noodzaak moet door een onafhankelijk specialist vastgesteld worden. Het is daarnaast aan te raden om de fiscale aftrekbaarheid vooraf voor te leggen aan een belastingadviseur of de belastingdienst zelf. De uitvoerend arts kan dit niet doen.

Wordt een haartransplantatie vergoed door de ziektekostenverzekering?

De kans dat een zorgverzekeraar een haartransplantatie vergoedt is klein. De basisverzekering vergoedt behandeling van aandoeningen die het lichamelijk functioneren beperken, evenals verminking of misvorming. Als hier sprake van is keert de zorgverzekering mogelijkerwijs uit. Ook hierbij is het aan te raden vooraf het gesprek aan te gaan met de verzekeraar bij wie uw ziektekostenverzekering loopt. Zij kunnen u tevens informeren over de wijze waarop de ingreep dan uitgevoerd moet worden en over mogelijke afspraken tussen zorgverstrekker en verzekeraar.

Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden cosmetische ingrepen deels of geheel. Dit verschilt echter sterk van zorgverzekeraar tot zorgverzekeraar. Bij het jaarlijkse afsluiten van een nieuwe zorgverzekering kan het verstandig zijn om dit in uw keuze te laten meewegen.

Moet er btw betaald worden over een haartransplantatie?

Net zoals we bij de fiscale aftrekbaarheid van haartransplantaties zagen, maakt de belastingdienst bij de omzetbelasting onderscheid tussen ingrepen van therapeutische aard en ingrepen ter verfraaiing van het uiterlijk. Bij wet zijn medische en cosmetische ingrepen van therapeutische aard vrijgesteld van btw.

De belastingdienst zelf zegt er het volgende over:

“Cosmetische geneeskunde (cosmetische chirurgie en andere cosmetische medische behandelingen) behoort tot de gezondheidskundige verzorging van de mens als het voornaamste doel van de behandeling is de bescherming, met inbegrip van instandhouding of herstel, van de gezondheid van de mens. Dat is het geval als de cosmetische geneeskundige behandeling een therapeutisch doel dient. Dat betekent dat cosmetische ingrepen die uitsluitend tot doel hebben de verfraaiing van het uiterlijk niet onder het begrip gezondheidskundige verzorging kunnen worden gebracht. Alleen in deze evidente gevallen is btw verschuldigd.”

Over haartransplantatie ter verfraaiing van het uiterlijk wordt btw betaald

Bij een behandeling met een therapeutisch doel kan btw-heffing dus achterwege blijven. Een haartransplantatiebehandeling ter verfraaiing van het uiterlijk is daarentegen altijd btw-plichtig. Uit meerdere rechtszaken is gebleken dat een onafhankelijke deskundige moet vaststellen of er sprake is van een therapeutisch doel. De arts die de haartransplantatie uitvoert kan dit dus niet.

Om misverstanden te voorkomen dient btw op facturen boven € 100 altijd vermeld te worden. Bij wet geldt dat een factuur minimaal het volgende moet vermelden:

  • het bedrag voor de dienst of product exclusief btw
  • het btw tarief
  • het btw bedrag

Is de btw aftrekbaar voor een ondernemer?

Ondernemingen kunnen btw over ingekochte goederen of diensten in mindering brengen op de btw over hun omzet. Wij kunnen echter niet beoordelen of een persoonlijke behandeling van een DGA of bijvoorbeeld een artiest hiervoor in aanmerking komt. Vooraf advies inwinnen bij een belastingspecialist of de belastingdienst is hiervoor de aangewezen route.

We kunnen concluderen dat er weinig gevallen denkbaar zijn waarin de kosten van een haartransplantatie belastingvoordeel kan opleveren. Jurisprudentie op het internet toont weinig mogelijkheden voor uitkering of restitutie door de zorgverzekeraar of belastingaftrek of btw-aftrek bij de fiscus. Eén ding is zeker. Voor een succesvolle claim op uitkering of aftrek is vaststelling door een externe deskundige noodzakelijk.

Bij Omorfy proberen wij altijd een voor de cliënt aantrekkelijke aanbieding te maken. Tijdens een vrijblijvende afspraak bespreken we graag uw persoonlijke situatie. Deze afspraak maakt u eenvoudig via de link bovenaan de website.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Gratis consult

"*" geeft vereiste velden aan

Voornaam & achternaam*
*

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.