facebook-pixel

Adres Kliniek

Fruitweg 36, 3981 PA Bunnik

Omgangsregels

Onze omgangsregels

Op de website van Omofy kan veel, maar niet alles. Hieronder vindt u de spelregels die wij hanteren. Omorfy behoudt zich het recht voor om berichten die niet voldoen aan de spelregels, te verwijderen of aan te passen.

Doel

De blogs en comments zijn primair bedoeld voor informatie-uitwisseling over de onderwerpen Haartransplantatie en haarverbetering. Aanpalende onderwerpen kunnen ook worden behandeld. Het reageren op berichten en stellen van vragen is gratis. Commerciële berichten, oproepen van bedrijven, journalisten en enquêtes van studenten, etc. zijn niet toegestaan. Omorfy kan niet instaan voor de juistheid van de informatie van derden en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld.

 

Scheldpartijen

Felle discussies zijn toegestaan, maar ordinaire scheld- of vloekpartijen en nodeloos kwetsende tekst niet. Ongepaste en onsmakelijke berichten worden door de redactie verwijderd of aangepast, overtreders kunnen zonder waarschuwing worden verwijderd van deze website. De etiquette op dit forum is simpel: u gedraagt zich hier hetzelfde als in het gewone dagelijks leven. U mag andere mensen aanspreken op hun gedrag of gedragingen, maar houdt daarbij beleefdheid in acht.

 

Niet-onderbouwde beweringen

De redactie behoudt het recht om berichten te verwijderen als belastende beweringen niet worden onderbouwd.

 

Doorverwijzen naar onfatsoenlijke en concurrerende externe sites

Bijdragen, die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden alsmede links naar concurrerende websites, kunnen verwijderd worden.

 

Onwettige of immorele postings

Alles wat onwettig is, is vanzelfsprekend verboden (zoals racistische of discriminerende teksten, het aanbieden van kopieën, etc.). Daarnaast is het niet toegestaan om onwettig gedrag uit te lokken of te stimuleren. Discussies met een dergelijke inhoud zullen door de beheerders verwijderd worden.

 

Meta-discussies

Meta-discussies, oftewel discussies óver discussies (of over de manier van discussiëren) zijn niet toegestaan. Ook kan er niet gediscussieerd worden over de manier waarop de beheerders hun werk doen.

 

Discussie wijzigen

Wanneer een discussie verzandt, of van onderwerp verandert, behoudt Omorfy het recht voor om bijdragen te verwijderen en/of de discussie te sluiten.

 

Spamming

Spamming – oftewel het plaatsen van één bericht in meerdere rubrieken of onder meerdere blogs tegelijk – is verboden. Mocht dit toch gebeuren (hetzij met opzet, hetzij per ongeluk), dan bepaalt de redactie in welke rubriek het bericht het meeste thuishoort, waarna de overige exemplaren verwijderd worden.

 

Te lange postings

Bijdragen mogen niet te lang zijn, Omorfy kan berichten inkorten.

 

Persoonlijke informatie

Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie op het forum te vermelden, zoals volledige namen, adressen en andere persoonsgegevens. Het vermelden van bedrijfsnamen is wel toegestaan, verwijzing naar persoonsgegevens van bestuurders van bedrijven niet. U kunt volstaan met initialen. Omorfy behoudt zich het recht voor om berichten met daarin ontoelaatbare persoonsverwijzingen te verwijderen en/of aan te passen. In alle gevallen beslist de redactie over de inhoud van de Omorfy website en de inhoud van specifieke berichten.

Veel plezier,

Team Omorfy

Laat uw gegevens achter voor een

Gratis Consult

Laat uw gegevens achter voor een

Gratis Consult

Laat uw gegevens achter voor een

Advies op maat