facebook-pixel

Adres Kliniek

Fruitweg 36, 3981 PA Bunnik

Haartransplantatie Turkije

Haartransplantaties in een haarkliniek in Turkije: betrouwbaar of niet?

Wat kun je hier lezen (inhoudsopgave)

Grote klinieken in Turkije voeren dagelijks vele cosmetische ingrijpen uit, waaronder talloze haartransplantaties. Mensen reizen vanuit de hele wereld naar Istanbul waar de meeste van de haartransplantaties in Turkije gedaan worden. Het aantal haarklinieken in Turkije is door deze industriële ontwikkeling groot. Veel vragen doen zich hierbij echter voor:

 • Zijn hier wel voldoende ervaren en geschoolde medewerkers voor?
 • Zijn er artsen aanwezig bij de transplantaties?
 • Als artsen de leiding hebben, hebben ze wel voldoende aandacht voor de patiënt?
 • Kan men bij een dergelijk aantal haartransplantaties de kwaliteit nog wel garanderen?

Voor een haartransplantatie naar Turkije, doen of laten?

Vele factoren beïnvloeden de kwaliteit van een haartransplantatie. Bij vergelijking tussen landen komen daar nog andere aspecten bij kijken. Er zijn grote verschillen tussen de culturen, regelgeving en mentaliteit van landen. Al deze aspecten bij elkaar beïnvloeden de kwaliteit van een transplantatie sterk.

De belangrijkste reden om voor een haartransplantatie naar Turkije te reizen is de kostprijs. In dit artikel belichten we de verschillen tussen een transplantatie in Nederland en Turkije. We hebben het daarbij over de prijs kwaliteit verhouding, maar ook over cliënt contact en begeleiding voor, tijdens en na de ingreep. Op die manier helpen we u een goede overweging te maken.

Wat houdt een haartransplantatie in?

Voordat we het zelfs maar gaan hebben over haartransplantaties in Istanbul willen we zorgen dat u een goed beeld krijgt van de inhoud van de behandeling. Een haartransplantatie is een medische behandeling met medische consequenties. Daarom dient een cliënt te allen tijde vooraf een arts of deskundige te consulteren. Tijdens een dergelijk consult worden de eerder genoemde consequenties besproken en de kwaliteit van het haar en donorgebied bekeken. De cliënt ontvangt op dat moment essentiële informatie die helpt een weloverwogen beslissing te nemen.

Bij Omorfy voeren medewerkers die zelf ook haartransplantaties uitvoeren dit consult uit. Dit heeft een reden. Het is voor het slagen van de ingreep belangrijk dat de cliënt exact weet wat er gaat gebeuren maar ook wie de ingreep uitvoert. Een hecht contact is belangrijk, in deze fase en allen die volgen. Dit gaat niet als u voor uw ingreep naar Turkije gaat.

Tijdens de haartransplantatie zelf

Op de dag van de haartransplantatie nemen we, voorafgaand aan de ingreep, alles nog een keer goed door. We gebruiken hiervoor documenten die in het Nederlands zijn opgesteld. Daarna wordt lokale verdoving aangebracht en worden er grafts (haarzakjes) uit het donorgebied gehaald welke vervolgens geprepareerd worden. Na het maken van alle incisies in het ontvangstgebied worden de grafts geplaatst in het nieuwe, kale gebied. Dit hele proces neemt doorgaans 6 à 8 uur in beslag.

Hierna gaat de cliënt naar huis en moet enige dagen voorzichtig slapen. Ook wast men het haar voor de eerste keer. Dit is begrijpelijkerwijs vaak spannend. Bij Omorfy bieden we dit als nazorg aan in onze kliniek. We kunnen dan tegelijkertijd een controle uitvoeren. Deze cosmetische ingreep vraagt relatief weinig hersteltijd, maar enige rust is wel bevorderlijk voor het genezingsproces. Vaak wordt er gekozen voor 1 week rust. Een belangrijke reden hiervoor is dat implantaten kwetsbaar zijn.

Wilt u meer uitleg over een haartransplantatie neem contact op met Omorfy. Wij staan klaar voor u.

Wat zijn de voordelen van een haartransplantatie in Turkije

Zitten er voordelen aan een reis naar Turkije en een verblijf van enige dagen in Istanbul voor een haartransplantatie? Alle cosmetische reizen, ook die voor haartransplantatie, worden gemaakt omdat een transplantatie in Turkije minder kost. Dat betekent niet dat het uiteindelijk goedkoper blijkt te zijn. Om een goede indruk te krijgen moeten we een zuivere vergelijking maken. We moeten bijvoorbeeld de kosten van de reis en het verblijf afwegen tegen het voordeel van die de lagere prijs van de haartransplantatie in Turkije met zich meebrengt.

Maar er spelen meer dingen. Denk hierbij aan de kwaliteit van de ingrepen en de begeleiding voor, tijdens en na de haartransplantatie. Indien u een behandeling neemt bij Omorfy maakt u van te voren kennis met medewerkers die u tijdens de behandeling helpen. Wij spreken Nederlands, of Engels indien gewenst, en zijn altijd, dus ook voor de nazorg, direct aanspreekbaar. U weet zeker dat wij voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden die de Nederlandse gezondheidszorg eist.

Aan de prijs hoeft het niet te liggen. Maak vooral een afspraak voor een vrijblijvende prijsopgave.

Waarom zijn de kosten van een haartransplantatie in Turkije lager?

Vele zaken beïnvloeden de kosten van haartransplantaties. Ten eerste zijn de kosten van levensonderhoud veel lager in Turkije, zelfs in Istanboel. Hierdoor zijn de loonkosten lager. Een haartransplantatie is een arbeidsintensieve ingreep dus dat scheelt. Daarnaast worden ongeveer 90% van de haartransplantaties in Turkije niet onder toezicht van c.q. door een arts uitgevoerd. Dat scheelt veel kosten. Tegelijkertijd werpt het een heel ander licht op de aanpak.

We mogen alle haarklinieken in Turkije niet over een kamp scharen. Integendeel. Daarom verschillen de kosten van haartransplantaties in Turkije onderling ook sterk. Natuurlijk zijn er in Turkije haartransplantatie klinieken van hoge kwaliteit. Wie biedt echter zekerheid? Hoe vindt u in Istanboel de juiste en de beste kliniek, de kliniek die wel die hoge kwaliteitseisen garandeert?

Documentaire Bloomberg over haartransplantatie in Istanbul

Dit probleem is natuurlijk niet nieuw. In deze documentaire van Bloomberg gaat men uitgebreid op dit onderwerp in. Wij raden aan deze documentaire aandachtig te bekijken indien u een haartransplantatie in Turkije overweegt.

 
Voor uw gemak zetten we de belangrijkste punten nog even op een rijtje. Turkije heeft geen regulering op dit gebied. De regels zijn op vrijwillige basis. Het vraagt veel reizen, terwijl de medische kwaliteit daalt door winstbejag. In het Verenigd Koninkrijk leidde dit al tot veel herstelingrepen. Cliënten krijgen geen of weinig bedenktijd waardoor men vaak impulsief beslist met alle gevolgen van dien. De ondoorzichtigheid van de branche bemoeilijkt een goede keuze.

De haartransplantatie in Turkije kosten net zo goed veel geld

Voor grote cosmetische ingrepen reist men vaak naar een goedkoper land. Over de resultaten gaan vele verhalen, met zowel succesvolle als dramatische afloop. Goed onderzoek is essentieel om zeker te weten dat een goede en duurdere kliniek ook betere kwaliteit en service biedt.

Uit onderzoek blijkt dat de transplantaties die onder de € 2.000 blijven binnen de categorie hairtechnician-bedrijven die elkaar op prijs beconcurreren vallen. Een kwalitatief hoogwaardige haartransplantatie in Turkije kost net zo goed € 3 euro per graft. In het gunstigste geval krijgt de cliënt een korting bij een grote ingreep en kan de prijs dalen tot € 2,50 per graft.

 

Hair Transplant Costs

 

De prijs hangt daarnaast sterk af van de kwaliteit en reputatie van een arts. Zoals gezegd hebben ook de lagere lonen en kosten van het levensonderhoud duidelijke invloed op de lagere prijs van een haartransplantatie in Turkije. Een belangrijke vraag is echter of het risico en de reis opweegt tegen het verschil in geld?

De tijd en moeite van een haartransplantatie in Turkije zijn lastiger te waarderen

Tot nu toe keken we alleen maar naar het geld en de betrouwbaarheid en kwaliteit van een haartransplantatie in Turkije. De reis en tijd die het extra kost moeten echter ook meegenomen worden in de vergelijking. Als u alle tijd hebt zullen de extra tijd en moeite geen bezwaar opleveren. Voor drukbezette mensen ligt dit wel anders. Voor hen kost tijd net zo goed geld.

Als u  al deze aspecten meeneemt ligt het verschil tussen een haartransplantatieklinieken in Nederland en Turkije opeens veel minder ver uit elkaar. Misschien dat u met een behandeling in het buitenland dan 25% bespaart. De grote vraag is of dat de extra risico’s waard is.

En wat als de haartransplantatie in Turkije mislukt?

Het duurt een jaar voordat u het resultaat van een haartransplantatie kunt zien. Indien een implantatie niet goed is uitgevoerd ziet u dat aan tal van factoren. Deze hebben onderling weer verschillende moeilijkheidsgraden. Factoren als dichtheid, percentage van haarzakjes die niet meer gaan groeien zijn moeilijker dan verkeerde haarlijnen. De richting van het te implanteren haar is ook moeilijk te bepalen.

 

In zowel Turkije als in Nederland zijn er verschillen in het resultaat. We spreken van een slechte of mislukte als het negatieve resultaat duidelijk zichtbaar is. Hierbij is het verwachtingspatroon van het resultaat belangrijk, net als het team dat de transplantatie uitvoert. Een bemoeilijkende factor is dat per land of cultuur de gewenste vormen van haarlijnen verschillen.

In de toekomst verwachten we veel herstelingrepen

In de documentaire hoorden we Dr. Greg Williams zeggen dat hij veel verkeerde haarlijnen heeft gezien in zijn praktijk. Vaak is er geen rekening gehouden met verdere haaruitval die niet stopt of past de haarlijn op latere leeftijd niet bij de persoon. Hij verwacht over 10 jaar een grote toename van reparaties van haartransplantaties in Turkije te zien.

Bij Omorfy ontvangen wij ook cliënten die elders niet naar tevredenheid geholpen zijn. Wij hebben gelukkig al velen alsnog aan een mooie haardos mogen helpen. We verwachten dat er meer en meer haartransplantaties in Turkije zullen mislukken. Dit heeft meerder oorzaken, waaronder achteruitgang van kwaliteit door concurrentiestrijd, te snelle beslissingen, te jonge leeftijd, verkeerde haarlijn enzovoort.

Gelukkig kunnen onze specialisten kunnen veel en nemen ze de tijd. Bij Omorfy is het corrigeren van eerdere haartransplantaties bij andere klinieken een specialiteit. Reconstructieve haarchirurgie is echter wel lastiger dan bij een eerste transplantatie. Voorkomen is daarom beter dan genezen.

Ben u ontevreden over het resultaat van uw haartransplantatie elders? Maak een vrijblijvende afspraak voor een consult. Wij oordelen niet en helpen onze cliënten graag zodat zij zich alsnog prettig gaan voelen met hun haardos.

Aantal grafts tijdens een haartransplantatie in Turkije

We horen vaak van cliënten dat haarklinieken in Turkije meer grafts transplanteren, soms tot wel twee maal zoveel toe. Het is maar de vraag of ze dit daadwerkelijk kunnen. In de praktijk blijkt het aantal getransplanteerde haarzakjes vaak minder te zijn.

In Nederland maar ook Engeland vinden we een transplantatie van 3000 grafts al groot. Een dergelijk aantal is meestal niet nodig. [link naar haardichtheidsblog] Vele klinieken doen maximaal 3500 graft in één behandeling, sommige minder. De reden hiervoor is de te verwachten kwaliteit. We hebben het dan niet alleen over de geplaatste haarzakjes, maar vooral over het behoud en de kans op herstel van het donorgebied.

 

Wanneer wij klinieken met trots posts op social media van 6000 grafts in een sessie zien doen, maken wij ons daarom vooral zorgen. We weten wat voor risico’s dat met zich meebrengt. Meer is in dit geval niet beter, in tegendeel, Less is better is een passender slogan.

 

Gereedschappen en technieken zijn belangrijk

 

Wat weinig mensen weten en wat wel belangrijk is, is de doorsnede van het boortje waarmee het haarzakje gewonnen wordt. Wij werken met boortjes met een diameter van 0,75 mm, soms zelfs 0,6 mm. Dat werkt nauwkeurig. Bij grotere aantallen grafts werkt men vaak met een grotere diameter. Dat gaat sneller en de client merkt het toch niet, denkt men.

 

Deze manier van werken heeft echter een enorme impact op het donorgebied [link naar blog over mooi en vol donorgebied].  Het resulteert in een veel grotere cumulatieve wond en littekenvorming. Kleine gaatjes herstellen zich bijna onzichtbaar, grote niet! Wij adviseren om uw donorgebied te sparen en te zorgen dat deze zich kan herstellen.

 

Vakantie en Haartransplantatie in Turkije

 

Het ligt voor de hand te denken dat haartransplantatie en vakantie in Turkije een mooie combinatie is. We hopen dan wel dat u eerst vakantie viert en dan de haartransplantatie ondergaat. Andersom is namelijk minder prettig en praktisch. De eerste dagen na de ingreep zijn onhandig met slapen, verzorging en in de zon gaan. Daarbij wilt u vast niet de hele dag op een hotelkamer verblijven.

 

Helaas is vakantie vieren voor de behandeling ook niet zonder complicaties. Het is namelijk niet de bedoeling met een door de zon verbrande huid naar de haarkliniek te komen. Kortom, het lijkt een mooie combinatie maar in de praktijk valt dit tegen. Een paar dagen van tevoren Istanbul bekijken is misschien wel een leuke optie. Uiteindelijk bepaalt iedereen dit voor zichzelf.

 

Het mag duidelijk zijn, er valt nogal veel te overwegen. We wijzen u er graag op dat u in Nederland bij Omorfy terecht kunt voor een duidelijk advies en kwalitief goede haartransplantatie die ook nog eens gunstig geprijsd is. We nodigen u uit voor vrijblijvend consult!

 

De prijs hangt daarnaast sterk af van de kwaliteit en reputatie van een arts. Zoals gezegd hebben ook de lagere lonen en kosten van het levensonderhoud duidelijke invloed op de lagere prijs van een haartransplantatie in Turkije. Een belangrijke vraag is echter of het risico en de reis opweegt tegen het verschil in geld?

 

De tijd en moeite van een haartransplantatie in Turkije zijn lastiger te waarderen

 

Tot nu toe keken we alleen maar naar het geld en de betrouwbaarheid en kwaliteit van een haartransplantatie in Turkije. De reis en tijd die het extra kost moeten echter ook meegenomen worden in de vergelijking. Als u alle tijd hebt zullen de extra tijd en moeite geen bezwaar opleveren. Voor drukbezette mensen ligt dit wel anders. Voor hen kost tijd net zo goed geld.

 

Als u  al deze aspecten meeneemt ligt het verschil tussen een haartransplantatieklinieken in Nederland en Turkije opeens veel minder ver uit elkaar. Misschien dat u met een behandeling in het buitenland dan 25% bespaart. De grote vraag is of dat de extra risico’s waard is.

En wat als de haartransplantatie in Turkije mislukt?

Het duurt een jaar voordat u het resultaat van een haartransplantatie kunt zien. Indien een implantatie niet goed is uitgevoerd ziet u dat aan tal van factoren. Deze hebben onderling weer verschillende moeilijkheidsgraden. Factoren als dichtheid, percentage van haarzakjes die niet meer gaan groeien zijn moeilijker dan verkeerde haarlijnen. De richting van het te implanteren haar is ook moeilijk te bepalen.

In zowel Turkije als in Nederland zijn er verschillen in het resultaat. We spreken van een slechte of mislukte als het negatieve resultaat duidelijk zichtbaar is. Hierbij is het verwachtingspatroon van het resultaat belangrijk, net als het team dat de transplantatie uitvoert. Een bemoeilijkende factor is dat per land of cultuur de gewenste vormen van haarlijnen verschillen.

In de toekomst verwachten we veel herstelingrepen

In de documentaire hoorden we Dr. Greg Williams zeggen dat hij veel verkeerde haarlijnen heeft gezien in zijn praktijk. Vaak is er geen rekening gehouden met verdere haaruitval die niet stopt of past de haarlijn op latere leeftijd niet bij de persoon. Hij verwacht over 10 jaar een grote toename van reparaties van haartransplantaties in Turkije te zien.

Bij Omorfy ontvangen wij ook cliënten die elders niet naar tevredenheid geholpen zijn. Wij hebben gelukkig al velen alsnog aan een mooie haardos mogen helpen. We verwachten dat er meer en meer haartransplantaties in Turkije zullen mislukken. Dit heeft meerder oorzaken, waaronder achteruitgang van kwaliteit door concurrentiestrijd, te snelle beslissingen, te jonge leeftijd, verkeerde haarlijn enzovoort.

Gelukkig kunnen onze specialisten kunnen veel en nemen ze de tijd. Bij Omorfy is het corrigeren van eerdere haartransplantaties bij andere klinieken een specialiteit. Reconstructieve haarchirurgie is echter wel lastiger dan bij een eerste transplantatie. Voorkomen is daarom beter dan genezen.

Ben u ontevreden over het resultaat van uw haartransplantatie elders? Maak een vrijblijvende afspraak voor een consult. Wij oordelen niet en helpen onze cliënten graag zodat zij zich alsnog prettig gaan voelen met hun haardos.

Aantal grafts tijdens een haartransplantatie in Turkije

We horen vaak van cliënten dat haarklinieken in Turkije meer grafts transplanteren, soms tot wel twee maal zoveel toe. Het is maar de vraag of ze dit daadwerkelijk kunnen. In de praktijk blijkt het aantal getransplanteerde haarzakjes vaak minder te zijn.

In Nederland maar ook Engeland vinden we een transplantatie van 3000 grafts al groot. Een dergelijk aantal is meestal niet nodig. [link naar haardichtheidsblog] Vele klinieken doen maximaal 3500 graft in één behandeling, sommige minder. De reden hiervoor is de te verwachten kwaliteit. We hebben het dan niet alleen over de geplaatste haarzakjes, maar vooral over het behoud en de kans op herstel van het donorgebied.

Wanneer wij klinieken met trots posts op social media van 6000 grafts in een sessie zien doen, maken wij ons daarom vooral zorgen. We weten wat voor risico’s dat met zich meebrengt. Meer is in dit geval niet beter, in tegendeel, Less is better is een passender slogan.

Gereedschappen en technieken zijn belangrijk

Wat weinig mensen weten en wat wel belangrijk is, is de doorsnede van het boortje waarmee het haarzakje gewonnen wordt. Wij werken met boortjes met een diameter van 0,75 mm, soms zelfs 0,6 mm. Dat werkt nauwkeurig. Bij grotere aantallen grafts werkt men vaak met een grotere diameter. Dat gaat sneller en de client merkt het toch niet, denkt men.

Deze manier van werken heeft echter een enorme impact op het donorgebied [link naar blog over mooi en vol donorgebied].  Het resulteert in een veel grotere cumulatieve wond en littekenvorming. Kleine gaatjes herstellen zich bijna onzichtbaar, grote niet! Wij adviseren om uw donorgebied te sparen en te zorgen dat deze zich kan herstellen.

Vakantie en Haartransplantatie in Turkije

Het ligt voor de hand te denken dat haartransplantatie en vakantie in Turkije een mooie combinatie is. We hopen dan wel dat u eerst vakantie viert en dan de haartransplantatie ondergaat. Andersom is namelijk minder prettig en praktisch. De eerste dagen na de ingreep zijn onhandig met slapen, verzorging en in de zon gaan. Daarbij wilt u vast niet de hele dag op een hotelkamer verblijven.

Helaas is vakantie vieren voor de behandeling ook niet zonder complicaties. Het is namelijk niet de bedoeling met een door de zon verbrande huid naar de haarkliniek te komen. Kortom, het lijkt een mooie combinatie maar in de praktijk valt dit tegen. Een paar dagen van tevoren Istanbul bekijken is misschien wel een leuke optie. Uiteindelijk bepaalt iedereen dit voor zichzelf.

Het mag duidelijk zijn, er valt nogal veel te overwegen. We wijzen u er graag op dat u in Nederland bij Omorfy terecht kunt voor een duidelijk advies en kwalitief goede haartransplantatie die ook nog eens gunstig geprijsd is. We nodigen u uit voor vrijblijvend consult!

 
 

Veelgestelde vragen

 • Wat kost een haartransplantatie in Turkije?

  Meestal worden de kosten voor een haartransplantatie in Turkije bepaald aan de hand van omvang en techniek die toegepast moet worden. In Istanbul betaal je al gauw tussen de € 2.500 en € 5.500. Ook een haarkliniek in Istanbul kost veel meer geld als er een arts verantwoordelijk is voor de totale behandeling.

 • Wat zijn de bijkomende kosten van een haartransplantatie in Turkije?

  De gehele ingreep, voorbereiding en nazorg in Nederland zit vaak bij de prijs inbegrepen. In Turkije  wordt de behandeling meestal verkocht via een agent. U dient deze agent te vragen naar de bijkomende kosten. Een adviesgesprek wordt vaak door zo’n agent uitgevoerd en niet door het team dat u gaat opereren.

 • Hoe zit het met de reiskosten?

  Die verschillen. Er zijn agenten die alles inclusief reiskosten aanbieden maar meestal op minimale basis. We adviseren dit goed te onderzoeken. Er zijn een paar Turkse klinieken die een eigen vertegenwoordiger hebben. Zij werken weer op een andere basis. Uzelf goed laten informeren is het devies.

 • Waarom is een haartransplantatie in Turkije zo goedkoop?

  Er zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste zijn de lonen en de kosten voor het levensonderhoud in Turkije veel lager. Daarnaast worden niet alle ingrepen door artsen gedaan. Het is raadzaam dit goed te onderzoeken.

 • Hoe is de kwaliteit van een haartransplantatie in Turkije?

  Er zit veel verschil zit tussen de klinieken onderling. Sommige klinieken hebben alleen een winstoogmerk. Dat werkt zeer nadelig. Probeer daar achter te komen.

 • Vergoed de zorgverzekering een haartransplantatie in Turkije?

  Net zoals in Nederland vergoedt de basisverzekering cosmetische behandelingen niet. Aanvullende verzekering doen dit meestal net zo min. Indien er een medische reden bestaat zou het kunnen maar dan moet er wel een onafhankelijk advies en goedkeuring van de zorgverzekering liggen.

 • Waarom gaan mensen voor een haartransplantatie naar Turkije?

  Vooral vanwege om de prijs die ze in eerste instantie zien. Wanneer ze alle factoren en risico’s meewegen beslissen ze vaak anders.

 • Wat voor resultaten kan ik verwachten bij een Haartransplantatie in Turkije?

  Er zijn veel haarklinieken in Turkije en die verschillen onderling enorm qua organisatie en resultaat. Goede haarklinieken leveren goede resultaten maar erachter komen welke kliniek goed is is geen sine cure. Een bekend probleem is een onnatuurlijke haarlijn. De resultaten op dat gebied hangen mede af van de expertise, voorkeur en het inzicht van de arts af (indien er een arts bij is). Niet iedereen is blij met het resultaat en dat kan veel redenen hebben. Communicatie vormt vaak een probleem. We adviseren u zich goed voor te bereiden en een juiste vergelijking te maken.

 • Hoe liggen de haartransplantatiekosten in Turkije voor vrouwen?

  De kosten voor mannen en vrouwen zijn gelijk. Het verschil ligt met name in de techniek. Doorgaans zijn de aantallen grafts die men bij vrouwen transplanteert kleiner maar moeten deze tussen de haren geplaatst worden.

 • Zijn de haartransplantaties in Turkije groter dan in Nederland?

  Als het goed is niet. In Nederland houden we meer rekening met het donorgebied. We zorgen dat het donor gebied zich kan herstellen. We willen immers niet dat er daar kale plekken ontstaan.

 • Hoe veilig is een haartransplantatie in Turkije?

  De reis, het verblijf in een hotel en de tijd voor controle maakt het lastiger. Er zijn vele haartransplantatieklinieken in Istanbul en als die voldoen aan de plaatselijke wet- en regelgeving op dit gebied, dan kun je er vanuit gaan dat de ingreep veilig is. Zorg dat je bij een geaccrediteerde kliniek behandeld wordt.

 • Welke techniek van haartransplantatie wordt uitgevoerd?

  De Turkse haartransplantatiespecialisten beoordelen je in de kliniek bij een consult voor de ingreep en stellen dan een behandelplan op. Dan kan vastgesteld worden hoeveel donormateriaal er is voor het gebied met haarverlies. FUE is de meest toegepaste techniek in Turkije.

 • Hoe verloopt een behandeling die in Turkije wordt uitgevoerd?

  Een paar Turkse klinieken zijn zelf in Nederland vertegenwoordigd. Daar kan je vaak terecht voor consult en nazorg. Andere klinieken hebben een agent die de dienst aanbiedt. Enige keren bezoek aan een kliniek is wel het minste voor een goede behandeling.

 • Op welke leeftijd kan je in Turkije haartransplantatie uitvoeren?

  Je zal zeker meerderjarig moeten zijn maar dat is voor veel haartransplantaties te jong. Hou er rekening mee dat naarmate men ouder wordt nog veel verandert. Enerzijds komt er meer haaruitval, anderzijds krijgt het zicht ook een volwassener beeld. Houd u hier zelf rekening mee want de kliniek doet dit lang niet altijd.

 • Hoe betaal ik een haartransplantatie in Turkije?

  Indien e.e.a. via een vertegenwoordiging of agent in Nederland loopt betaalt men vaak aan hen. In het geval van gespreide betaling loopt deze in dat geval dit via een Nederlandse kredietmaatschappij. Voor financiering betaal je extra voor rente en kosten. Indien je zelf direct zaken doet met een kliniek in Turkije lukt dat meestal niet en moet je zelf alles regelen.

 • Kan ik garantie krijgen op een haartransplantatie in Turkije ?

  Dat zal je moeten vragen aan de kliniek of agent. Vraag je ook wat de garantie exact inhoud en hoe je er gebruik van kan maken. Ons lijkt het best lastig. In hoeverre kan en mag je garantie op het groeien van haar geven? Een goed protocol en de juiste omstandigheden geven je meer zekerheid.

 • Hoe gaat nazorg bij een haartransplantatie in Turkije?

  Wanneer je naar een kliniek op afstand gaat en er niets in Nederland geregeld is, is dit natuurlijk lastig. Het kan zijn dat een Nederlandse agent of vertegenwoordiging dit verzorgt. Indien geval van complicaties ben je aangewezen op een andere specialist in Nederland. Dan ontbreekt er wel informatie in je medische dossier. Regel dit van te voren goed.

Laat uw gegevens achter voor een

Gratis Consult

Laat uw gegevens achter voor een

Gratis Consult

Laat uw gegevens achter voor een

Advies op maat